1. A vakok.hu üzemeltetője a Szocinform Civil Társaság, azon belül a Látássérült Bizottság.
 2. A vakok.hu célja, hogy minden fontos információ, mely a magyarországi látássérülteket érinti, nyilvánosságot kapjon.
 3. A vakok.hu célja, hogy a 2. pontban körülírt tájékoztatási tevékenység során a törvényeket tiszteletben tartva, ellenőrzött, hiteles információkat adjon közre. Ezen ellenőrzés során a szerkesztőség helyszíni tudósítókat küldhet ki, akik a helyszínről információkat gyűjtenek össze.
 4. Amennyiben a közölt anyagainkban hibát találunk, azt elismerjük és javítjuk, amennyiben a hiba jellege olyan, akkor azt helyreigazítással összekötve korrigáljuk.
 5. A vakok.hu célja a nyilvánosság egészének a tájékoztatása a látássérültekről, de ezt a látássérült szervezetektől függetlenül teszi, mivel a látássérült szervezeteknek megvannak a saját felületeik ahhoz, hogy a közlendőjüket eljuttassák a nyilvánossághoz. A vakok.hu tehát nem képviseli egy csoport véleményét sem a Szerkesztőségén kívül.
 6. A vakok.hu arra törekszik, hogy a legjobb minőségű információkat adja közre. Ennek érdekében igyekszik minden érintett véleményét megismerni, amennyiben az információ jellege ezt igényli. Ezen felül is készek vagyunk megszólalási lehetőséget biztosítani azoknak, akikről írunk. Az email-címünkre eljuttatott ilyen jellegű igényeket minden esetben mérlegeljük és megválaszoljuk.
 7. A Szerkesztőségünk csak és kizárólag nyílt és törvényes eszközökkel szerez adatokat, de ismerve a látássérült szervezetek speciális körülményeit, bizonyos esetekben a helyszíni tudósítóink a tudósítói mivoltjuk rejtésével kerülhetnek kiküldésre. Ebben a minőségükben sem vehetnek azonban részt nem nyilvános rendezvényeken és nem rögzíthetnek olyan információkat, melyhez nem férhetnének hozzá a meghívott vendég minőségükben. Munkájuk során a jogszabályok maximális tiszteletben tartásával kell dolgozniuk. Nem hatolhatnak be előzetes engedély nélkül magánterületre, nem ismerhetnek meg előlük elzárt minősített adatokat, nem fizethetnek az információért és nem tulajdoníthatnak el semmilyen dokumentációt. Ezért cserébe a Szerkesztőség védi a tudósítói anonimitását.
 8. A Szerkesztőségünk minden körülmények között elutasítja az információforrás megtévesztését. Az információk forrásának mindig joga van tudni az információgyűjtés célját és a megjelenés várható időpontját. Ez alól egyetlen kivétel az, ha az információ közreadásához jelentős közérdek fűződik. Az ilyen jellegű döntést azonban csak a Szerkesztőség hozhatja meg abban az esetben, ha az semmilyen jogszabályi tilalomba nem ütközik.
 9. A neve elhallgatását kérő információforrást nem szabad felfedni. Az ilyen információkat is le kell ellenőrizni és az egyéb ellenőrzés során kell megerősíteni vagy megcáfolni. A neve elhallgatását kérő információforrás kilétét és személyes adatait semmilyen módon nem szabad rögzítenie vagy tárolnia senkinek. Ameddig nem nyer megerősítést az átadott információ, addig rögzíteni vagy tárolni sem szabad azt! Csak a neve elhallgatását kérő információforrástól származó információt nem szabad ellenőrzés és megerősítés nélkül leközölni.
 10. A tartalomszolgáltatás során elválasztjuk a fizetett és a nem fizetett tartalmakat. Az, hogy az olvasó fizetett tartalmat olvas, azt mindig egyértelműen megjelöljük. A különböző céges vagy szervezeti rendezvényekről, sajtótájékoztatókról csak akkor adunk hírt, ha azoknak hírértéke van.
 11. A Szerkesztőség elzárkózik attól, hogy mások magánéletéhez való jogát megsértse. Ilyen jellegű tartalmakat nem adunk közre.
 12. Minden olyan eseményről, ahol a megjelenéssel együtt jár annak a lehetősége, hogy az embert lefényképezik, mi is fényképes tudósítást készíthetünk. Amennyire csak lehetséges, az ilyen esetekben is ügyelünk arra, hogy az arcáról senki se lehessen azonosítható. Ezzel kapcsolatos kéréseket az email-címünkön lehet előterjeszteni.
 13. A Szerkesztőség senkit nem szeretne rossz színben feltüntetni. Értékeljük mások munkáját és erőfeszítéseit, alapvetően a jóakaratot feltételezzük mindenkiről.
 14. A legjobb szándékaink ellenére is tudunk tévedni, hibákat elkövetni, noha ez nem szándékunk. Ha mégis így történik, türelmet és megértést kérünk, a hibáinkat elismerjük és korrigáljuk.